Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення


 

Місія семінару: об’єднати всіх зацікавлених сторін прийняття рішень для обговорення актуальних проблем забезпечення економічної безпеки держави, встановлення міжнародних контактів, обмін практичними результатами наукових досліджень.

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ

Секцій:

  • Проблеми та механізми забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (держава, регіон, підприємство) в умовах глобалізації
  • Основні складові економічної безпеки держави (фінансово-економічна, інвестиційна й інноваційна, зовнішньоекономічна, ресурсно-сировинна, продовольча та інші)
  • Екологічні аспекти економічної безпеки
  • Математичні методи системного дослідження складових економічної безпеки (моделювання, прогнозування, оптимізація)
  • Інформаційні технології та програмні засоби аналізу складових економічної безпеки

Круглого столу:

  • Економіка енергетики, методологія забезпечення енергетичної безпеки, стратегія енергоефективності
  • «Smart Grid» технології в енергетиці.

Історія започаткування семінару

Недін І.В.Цей семінар присвячується світлій пам’яті Ігоря Валентиновича Недіна, який був фундатором наукової школи дослідження проблем економічної безпеки в Україні, ентузіастом досліджень зі сталого розвитку, екологічного менеджменту, моделювання економічних та енергетичних процесів і систем. Ігор Валентинович щороку збирав науковий семінар з міжнародною участю у різних куточках України та за її межами.

Організаторами перших семінарів були переважно його учні, колеги, друзі, однодумці.

Недін І.В. (1944-2008) – доктор економічних наук, професор Теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ», «Викладач-дослідник», «Заслужений енергетик України». Нагороджений урядовим нагрудним знаком «Петро Могила», медалями ВДНГ СРСР і УРСР.


Партнерство:

Для участі у роботі семінару необхідно до 10 вересня 2016 року надіслати заявку на участь (зразок додається), текст доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу: nedin.kpi@gmail.com

Організаційний внесок за очну та заочну участь у семінарі (випуск монографії, технічний супровід Інтернет-сторінки, організація круглого столу) – 250 грн. Оргвнесок можна перерахувати на рахунок або внести готівкою при реєстрації.

Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються за рахунок учасників.

Реквізити для перерахування організаційного внеску (в гривнях): Кошти перераховувати на банківську картку комерційного банку «Приватбанк», номер картки: 5168 7420 6506 9605

 

Власник картки (отримувач): Коцко Тарас Аркадійович.

У пункті «Призначення платежу» обов’язково вказувати прізвище, ім’я та по-батькові того, хто здійснює переказ грошей.

Відскановану квитанцію (необхідно вказати суму та прізвище відправника коштів) слід надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету (незалежно від форми переказу коштів).

Якщо перерахунок здійснюється через термінал КБ «Приватбанк», то у квитанції відсутнє прізвище відправника, у такому випадку відскановану квитанцію слід надсилати від імені учасника на адресу оргкомітету.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Обсяг авторської доповіді не повинен перевищувати 7-9 сторінок.

Структура статті: актуальність, постановка задачі (новизна), основна частина, висновки.

Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Гарнітура Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,2. Поля: – 20 мм.

Назва доповіді - по центру. Праворуч під назвою – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації.

Список літератури оформлюється виключно виносками (наприкінці відповідної сторінки, на якій здійснюється посилання) та за змістом відповідає вимогам Держстандарту з бібліографічного опису - 12 кегель.

ЗАЯВКАна участь в VІІ науково-практичному семінарі з міжнародною участю "Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення"
Прізвище, ім'я, по батькові учасника
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Установа
Адреса (для листування)
Контактний телефон
E-mail
Назва доповіді
Форма участі (підкреслити):
  • доповідь на пленарному засіданні (до 15 хв.)
  • доповідь на секційному засіданні
  • дистанційна участь (тільки публікація)
Потреба у поселенні (уточнити завчасно)

Поточні конференції

Зараз немає активних конференцій. Для перегляду конференцій, що минули, будь ласка, користуйтесь архівами.