Оргкомітет

Науковий комітет

 1. Анатолій Єфимович Махнітко, Ризький технічний університет, Латвія
 2. Аркадій Ісмаїлович Сухоруков, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Україна
 3. Ольга Володимирівна Прокопенко, Сумський державний університет, Вища економіко-гуманітарна школа (м. Бельско-Бяла, Польща), Польща
 4. Євген Володимирович Хлобистов, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Київ), Україна
 5. Тетяна Романівна Якубович, Барановичський державний університет, Білорусь
 6. Євген Євгенійович Трофименко, Білоруський національний технічний університет, Білорусь
 7. Борис Васильович Папков, Нижньогородський інженерно-технічний університет, Російська Федерація
 8. Василій Романович Окороков, Міжнародна вища школа управління (м. Санкт-Петербург), Російська Федерація
 9. Галина Іванівна Морзак, Білоруський національний технічний університет, Білорусь
 10. Вікторія Вікторівна Дергачова, НТУУ "КПІ", кафедра міжнародної економіки, Україна
 11. Володимир Петрович Мартинюк, Тернопільський національний економічний університет, Україна
 12. Олександра Миколаївна Ляшенко, Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ)
 13. Віктор Еріхович Лір, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ), Україна
 14. Олена Олександрівна Лапко, Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ), Україна
 15. Серик Ешмухамбетович Кумеков, Інститут високих технологій і сталого розвитку Казахського Національного технічного університету ім К.І.Сатпаева (КазНТУ), Казахстан
 16. Едуард Михайлович Косматов, Міжнародна вища школа управління (м. Санкт-Петербург, Росія), Російська Федерація
 17. Жанна Володимирівна Дерей, Чернігівський національний технологічний университет, Україна
 18. Олександр Васильович Коваль

Організаційний комітет

 1. Вячеслав Олексійович Бараннік, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську, Україна
 2. Олександр Андрійович Гуржій, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 3. Станіслав Григорович Карпенко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 4. Святослав Олексійович Лук'яненко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

Адміністратори

 1. Іван Андрійович Варава, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна
 2. Наталія Веніамінівна Караєва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна