Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
Файл програми
21 жовтня 2015 р., середа
9.00 - 9.30Реєстрація учасників
9.30 - 12.00Відкриття семінару. Пленарне засідання
12.30 - 13.00Презентація колективної монографії згідно розгляду попередніх доповідей учасників семінару
13.00 - 13.30Перерва на каву
13.30 - 17.00Виїзні секційні засідання семінару (науково-історичні пам’ятки Києва «Феофанія» та «Вишгород»)
18.00 - 21.00Вечір пам’яті Недіна І.В.
22 жовтня 2015 р., четверг
10.00 - 14.00Секційні засідання. Засідання круглого столу «Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем економічної безпеки суспільства». В рамках круглого столу будуть презентовані результати дослідження студентів за цією тематикою.
14.00 - 15.00Перерва
15.00 - 17.00Підбиття підсумків семінару

Місце проведення

Зал № 2 науково-технічної бібліотеки (НТБ) ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ», м. Київ, метро «Політехнічний інститут», проспект Перемоги, 37.

З питань організації: Караєва Наталія Веніамінівна +38 (097) 627 24 25

Пленарне засідання

Відкриття семінару

Привітальне слово декана Теплоенергетичного факультету (ТЕФ) Письменного Євгенія Миколайовича (д.т.н., проф.).

Доповідь заст. проректора з наукової діяльності НТУУ «КПІ» Коваля Олександра Васильовича на тему: «Потенціал інноваційних розробок студентів НТУУ «КПІ» в задачах економічної безпеки України»

Наукові доповіді:

Сухоруков Аркадій Ісмаїлович (заслужений економіст України, д.е.н., проф. Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна") – «Загрози економічної безпеки України»

Ілляшенко Сергій Миколайович (д.е.н., проф. Сумського державного університету і Вищої економіко-гуманітарної школи (м. Бельско-Бяла, Польща) – «Розвиток фрілансу як фактор забезпечення економічної безпеки України: оцінка перспектив»

Ляшенко Олександра Миколаївна (д.е.н., проф. Національного інституту стратегічних досліджень) – «Методологія забезпечення економічної безпеки підприємства»

Лапко Олена Олександрівна (д.е.н., проф. Університету банківської справи Національного банку України) – «Фінансові механізми підвищення рівня економічної безпеки»

Мартинюк Володимир Петрович (д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності Тернопільського Національного економічного університету) – «Пріоритети зміцнення фінансової безпеки України»

Розен Віктор Петрович (д.т.н., проф., завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексам ІЕЕ НТУУ «КПІ») – «Енергозбереження в контексті забезпечення економічної безпеки»

Мірошниченко Марина Олексіївна (головний бібліотекар, завідувач фондом рідкісних і цінних видань НТБ НТУУ «КПІ») – «Літератури з історії електроенергетичної галузі в фондах НТБ НТУУ «КПІ»»

Бараннік Вячеслав Олексійович (к.е.н., с.н.с. Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську) – «Енергоефективність в системі економічної безпеки: глобальні тренди, фундаментальні залежності, приклади візуалізації»

ДОПОВІДІ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ

Секція 1. Економічна безпека територіально-виробничих комплексів: загрози, складові, інструментарій забезпечення

Система економічної безпеки держави: пріоритети формування в умовах військо-політичної та макроекономічної нестабільності (Коцко Т. А.)

Зона проведення АТО як передумова еколого-економічних загроз національній безпеці України (Чеховська М. М., Лісовські О.Л., Крапівіна Н.В.)

Економічна безпека підприємства в конфліктні часи (Ляшенко О.М., Ляшенко П. А.)

Функціональні складові економічної безпеки в глобалізаційному просторі (Денисов О. Є.)

Індикатори ефективності регіональної екологічної політики та вразливості до надзвичайних екологічних ситуацій (Хлобистов Є. В., Жарова Л. В., Пристайко О. П.)

Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України та її регіонів (Сухоруков А. І., Собкевич О. В.)

Забезпечення безпеки та надійності функціонування загальнотехнічних систем (Папков Б. В., Осокин В. Л.)

Міжнародні установи та небанківські фінансові посередники в забезпеченні фінансування програм підвищення рівня економічної безпеки (Лапко О. О., Крамарев Г. В.)

Забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудівної галузі (Прокопенко О. В., Домашенко М. Д., Школа В. Ю.)

Забезпечення продовольчої безпеки в контексті розвитку екологічно збалансованого земле господарювання (Мішенін Є. В., Мішеніна Н. В., Ярова І. Є.)

Розробка заходів щодо поводження з відходами чавуноливарного виробництва (Сидорська Н. В., Каховка С. В.)

Секція 2. Енергетика – стратегічний напрям забезпечення економічної безпеки територіально-виробничих комплексів

Енергетична безпека: історія проблеми, схема і технологія проведення досліджень (Воропай М. І., Сендеров С. М.)

Нафта і економічна безпека Казахстану (Кумеков С. Е., Алинов М. Ш.)

Економічна безпека України: енергетичний аспект (Сабадаш В. В., Сабадаш О. О.)

Інтеграційні аспекти енергетичної безпеки (Лір В. Е., Биконя О. С.)

Основні напрямки стратегії Європейського енергетичного союзу (Махнітко А. Е., Варфоломєєва Р.В.)

Енергоефективність в системі економічної безпеки: глобальні тренди, фундаментальні залежності, приклади візуалізації (Бараннік В. О.)

Бенчмаркінг енергоефективності об’єктів складних виробничих систем: основні складові та принципи їх реалізації (Давиденко Л. В.)

Техніко-організаційні аспекти забезпечення високої якості електричної енергії (Глива В. А., Перельот Т. М.)

Методологічні підходи до створення низькоексергетичних систем теплозабезпечення об’єктів житлово-комунального сектору (Волощук В. А.)

Секція 3. Математичні методи та моделі дослідження еколого-енергетичних проблем економічної безпеки територіально-виробничих комплексів

Визначення рівня економічної безпеки України на основі застосування продукційних правил нечіткої логіки (Караєва Н. В., Колумбет В. П., Посібчук А.В.)

Комплексне просторове моделювання в процесі ОВНС промислових об'єктів (Лаптенок С. А., Морзак Г. І., Гордєєва Л. М.)

Рішення мережевих просторових задач у промисловій екології (Лаптенок С. А., Морзак Г. І., Левданська В. А., Карпінська О. В.)

Оцінка ефективності підвищення безпеки промислових об'єктів (Косматов Е. М., Овчарова К. Е., Савосін Г. Ф.)

Моделювання процесу переносу забруднень на морський поверхні двомірними періодичними течіями (Гуржій О. А., Нікіфорович Є. І., Кулешов М. М.)

Проблематика моделювання траєкторії руху літального апарату для моніторингу наслідків екологічних катастроф (Мірошниченко І. В., Сарибога Г. В.)

Оптимізація транспортування сільськогосподарської та екологонебезпечної продукції (Кузьміних В. О., Бушковський О. О.)

Дослідження впливу енергетичних об’єктів на аероіонний склад повітря (Сукач С. В.)

Методологія кластерного аналізу стану регіонів України за рівнем загроз енергетичної безпеки (Караєва Н. В., Варава І. А., Красько О. В.)

Використання мультиплікативної моделі оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства на основі ресурсного потенціалу (Дергачова В. В., Кузнєцова К. О.)

Моделювання динаміки системи електроопалення (Щербашин Ю. Д., Вороніна О. В.)

Застосування гіперболічних функцій для аналізу прийнятих рішень (Лаптенок С. А.)

Секція 4. Інформаційні технології в прикладних задачах економічної безпеки територіально-виробничих комплексів

Науково-методичні положення розробки комп’ютерної моделі інноваційного промислового кластера (Адасовський Б. І.)

Застосування інформаційних технологій SADT і OLAP в дослідженнях енергетичної безпеки території (Караєва Н. В., Богдан В. О., Підберезна О. Ю.)

Інформаційне забезпечення системи аналізу впливу малих доз радіації на здоров’я населення (Шульженко О. Ф., Шульженко О. В.)

Тривимірне моделювання процесів у атмосферному повітрі засобами геоінформаційних систем (Лаптенок С. А., Морзак Г. І., Хорева С. О., Басалай І. А.)

Система моделювання рівнів авіаційного шуму в районі аеропорту (Левченко Л. О., Запорожець О. І., Глива В. А., Шпак А. О.)

Система автоматичного геокодування інформаційних запитів користувача Кузьміних В. О., Бойченко О. С.)

Програмна побудова геологічних розривів з використанням ACTIVEX AUTOCAD (Гайдаржи В.І., Майоров В.В., Постоєнко Т.В.)

Інструментальні засоби тестування інформаційної системи через випробування навантаженням (Тарнавський Ю. А., Петрова М. Д.)

Стандартизація навчальних інформаційних ресурсів на базі об'єктно-орієнтованого підходу (Хаустов Д. В., Кузьміних В. О.)

Використання принципів об’єктно-орієнтованого програмування на мові JavaScript (Карпенко С.Г., Касьяненко І.І.)

Ефективність використання багатопоточності в програмах обробки даних (Карпенко С.Г., Пекарчук М.С.)


Відомості про авторів доповідей
 1. Адасовський Борис Ігорович, доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 2. Алінов Махсат Шарапатович, кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії МР РК, доцент, виконавчий директор Дослідного центру сталого розвитку (м. Алмата, Казахстан)
 3. Бараннік Вячеслав Олексійович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську (Україна)
 4. Басалай Ірина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 5. Биконя Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ, Україна)
 6. Богдан Валерія Олександрівна, студентка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (Україна)
 7. Бойченко Олексій Сергійович, магістрант Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (Україна)
 8. Бушковський Олександр Олександрович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 9. Варава Іван Андрійович, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 10. Варфоломєєва Р.В., доктор інженерних наук, доцент Ризького технічного університету (Латвія)
 11. Волощук Володимир Анатолійович, кандидат технічних наук, докторант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 12. Вороніна Ольга Володимирівна, магістрант Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (Україна)
 13. Воропай Микола Іванович, доктор технічних наук, член-кореспондент Російської Академії Наук, професор Інституту систем енергетики ім. Л.А. Мелентьєва СО РАН (м. Іркутськ, Росія)
 14. Гайдаржи Володимир Іванович, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 15. Глива Валентин Анатолійович, доктор технічних наук, професор Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна)
 16. Гордєєва Людмила Миколаївна, старший викладач Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 17. Гуржій Олександр Андрійович, старший науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 18. Давиденко Людмила Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент Луцького Національного технічний університет (Україна)
 19. Денисов Олег Євгенійович, кандидат економічних наук, доцент ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 20. Дергачова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 21. Домашенко Марина Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент Сумського державного університету (Україна)
 22. Жарова Любов Валеріївна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Київ, Україна)
 23. Запорожець Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна)
 24. Ілляшенко Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор Сумського державного університету (м. Суми, Україна) і Вищої економіко-гуманітарної школи (м. Бельско-Бяла, Польща)
 25. Караєва Наталія Веніамінівна, кандидат економічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 26. Карпінська Олена Вацлавівна, кандидат біологічних наук, доцент Білоруського Національного технічного університету (м Мінськ, Білорусія)
 27. Карпенко Станіслав Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 28. Касьяненко Ігор Ігорович, студент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 29. Каховка Світлана Валеріївна, магістрант Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 30. Колумбет Вадим Петрович, асистент Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (Україна)
 31. Косматов Едуард Михайлович, доктор економічних наук, професор Санкт-Петербурзького політехнічного університету Петра Великого (Росія)
 32. Коцко Тарас Аркадійович, кандидат економічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 33. Кравченко Наталія Анатоліївна, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 34. Крамарев Геннадій Віталійович, Голова правління ПАТ «Український нафтогазовий інститут», здобувач (м. Київ, Україна)
 35. Крапівіна Наталія Володимирівна, старший викладач Національної академії Служби безпеки України (м. Київ, Україна)
 36. Красько Ольга Володимирівна, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 37. Кузьміних Валерій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 38. Кузнєцова Катерина Олександрівна, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 39. Кулешов Микита Михайлович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 40. Кумеков Серик Ешмухамбетович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Казахстанської Національної Академії Природничих Наук, Директор Інституту високих технологій і сталого розвитку КазНТУ ім. К.І. Сатпаєва (м. Алмата, Казахстан)
 41. Лапко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ, Україна)
 42. Лаптьонок Сергій Антонович, кандидат технічних наук, доцент Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 43. Левданська Валентина Аркадіївна, кандидат біологічних наук, доцент Білоруського Національного технічного університету (м Мінськ, Білорусія)
 44. Левченко Лариса Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 45. Лір Віктор Еріхович, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ, Україна)
 46. Лісовські Олена Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент Національної академії Служби безпеки України (м. Київ, Україна)
 47. Лук’яненко Святослав Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 48. Ляшенко Олександра Миколаївна доктор економічних наук, професор Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ, Україна)
 49. Ляшенко Павло Андрійович, студент Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (Україна)
 50. Майоров Володимир Володимирович, аспірант Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (Україна)
 51. Махнітко Анатолій Єфімович, доктор інженерних наук, професор Ризького технічного університету (Латвія)
 52. Мірошниченко Іван Володимирович, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 53. Мішенін Євген Васильович, доктор економічних наук, професор Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” (м. Суми, Україна)
 54. Мішеніна Наталія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент Сумського державного університету (Україна)
 55. Морзак Галина Йосипівна, кандидат технічних наук, доцент Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 56. Нікіфорович Євген Іванович, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор Інституту гідромеханіки НАН України (м. Київ, Україна) і Королівського Технологічного Інституту (м. Стокгольм, Швеція)
 57. Овчарова Катерина Едуардівна, кандидат економічних наук, доцент Санкт-Петербурзького політехнічного університету Петра Великого (Росія)
 58. Осипов Олексій Вікторович, начальник відділу паливних ресурсів Державного виробничого об'єднання по паливу та газифікації "Белтопгаз" (м. Мінськ, Білорусія)
 59. Осокін Володимир Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри "Електрифікація і автоматизація" Нижегородського державного інженерно-економічного університету (Росія)
 60. Папков Борис Васильович, доктор технічних наук, професор Нижньогородського державного інженерно-економічного університету (Росія)
 61. Пекарчук Микита Сергійович студент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 62. Петрова Марія Дмитрівна, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 63. Перельот Тетяна Миколаївна, аспірантка Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна)
 64. Підберезна Олена Юріївна, студентка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 65. Пособчук Антон Володимирович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 66. Пристайко Оксана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна)
 67. Прокопенко Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, декан факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету (Україна) і професор Вищої економіко-гуманітарної школи (м. Бельско-Бяла, Польща)
 68. Сабадаш Віктор Володимирович, кандидат економічних наук, доцент Сумського державного університету (Україна)
 69. Сабадаш Олена Олександрівна, інженер ПАТ «Сумиобленерго», магістр із економіки довкілля і природних ресурсів (Україна)
 70. Савосин Геннадій Федорович, ВАТ «Казанський трест інженерно-будівельних вишукувань»
 71. Сарибога Ганна Володимирівна, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 72. Сендеров Сергій Михайлович, доктор технічних наук Інституту систем енергетики ім. Л.А. Мелентьєва СО РАН (м. Іркутськ, Росія)
 73. Сидорська Наталія Володимирівна, старший викладач Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 74. Собкевич Оксана Володимирівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу безпеки реального сектору економіки Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ, Україна)
 75. Сукач Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент Кременчуцького Національного університету ім.М.Остроградського (Україна)
 76. Сухоруков Аркадій Ісмаїлович, заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (м. Київ, Україна)
 77. Тарнавський Юрій Адамович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 78. Хаустов Дмитро Вікторович, здобувач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 79. Хлобистов Євген Володимирович, доктор економічних наук, професор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Київ, Україна)
 80. Хорева Світлана Олексіївна, доктор біологічних наук, професор Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 81. Чеховська Марія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент Національної академії Служби безпеки України (м. Київ, Україна)
 82. Школа Вікторія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент Сумського державного університету (Україна)
 83. Шпак Анна Олександрівна, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 84. Шульженко Олег Феодосійович, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 85. Шульженко Олег Валентинович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 86. Щербашин Юрій Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (Україна)
 87. Ярова Інеса Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент Сумського Національного аграрного університету (Україна)