Оргкомітет

Науковий комітет

 1. Геннадій Віталійович Крамарев, ПАТ «Український нафтогазовий інститут», Україна
 2. Вікторія Вікторівна Дергачова, НТУУ "КПІ", кафедра міжнародної економіки, Україна
 3. Євген Володимирович Хлобистов, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Київ), Україна
 4. Борис Васильович Папков, Нижньогородський інженерно-технічний університет, Російська Федерація
 5. Ольга Володимирівна Прокопенко, Сумський державний університет, Вища економіко-гуманітарна школа (м. Бельско-Бяла, Польща), Польща
 6. Євген Євгенійович Трофименко, Білоруський національний технічний університет, Білорусь
 7. Василій Романович Окороков, Міжнародна вища школа управління (м. Санкт-Петербург), Російська Федерація
 8. Галина Іванівна Морзак, Білоруський національний технічний університет, Білорусь
 9. Анатолій Єфимович Махнітко, Ризький технічний університет, Латвія
 10. Володимир Петрович Мартинюк, Тернопільський національний економічний університет, Україна
 11. Олександра Миколаївна Ляшенко, Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ)
 12. Віктор Еріхович Лір, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ), Україна
 13. Олена Олександрівна Лапко, Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ), Україна
 14. Серик Ешмухамбетович Кумеков, Інститут високих технологій і сталого розвитку Казахського Національного технічного університету ім К.І.Сатпаева (КазНТУ), Казахстан
 15. Едуард Михайлович Косматов, Міжнародна вища школа управління (м. Санкт-Петербург, Росія), Російська Федерація
 16. Аркадій Ісмаїлович Сухоруков, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Україна

Організаційний комітет

 1. Святослав Олексійович Лук'яненко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 2. Наталія Веніамінівна Караєва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 3. Вячеслав Олексійович Бараннік, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську, Україна
 4. Станіслав Григорович Карпенко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

Адміністратори

 1. Наталія Веніамінівна Караєва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 2. Іван Андрійович Варава, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна