Секції конференції

Доповіді

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Проблеми та механізми забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах глобалізації

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Основні складові економічної безпеки держави

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Екологічні аспекти економічної безпеки

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Математичні методи системного дослідження складових економічної безпеки

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Інформаційні технології та програмні засоби аналізу складових економічної безпеки

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed