Програма

21 жовтня 2016 р., п'ятниця
9.00 - 9.30Реєстрація учасників
9.30 - 13.00Відкриття семінару. Пленарне засідання
13.00 - 14.00Перерва на каву
14.00 - 17.00Виїзні секційні засідання семінару
18.00 - 21.00Вечір пам’яті Недіна І.В.
22 жовтня 2016 р., субота
10.00 - 14.00Секційні засідання. Засідання круглого столу «Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем економічної безпеки суспільства». В рамках круглого столу будуть презентовані результати дослідження студентів за цією тематикою.
14.00 - 15.00Перерва
15.00 - 17.00Підбиття підсумків семінару

Місце проведення

Зал № 2 науково-технічної бібліотеки (НТБ) ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ», м. Київ, метро «Політехнічний інститут», проспект Перемоги, 37.

З питань організації: Караєва Наталія Веніамінівна +38 (097) 627 24 25

Пленарне засідання

Відкриття семінару

Привітальне слово декана Теплоенергетичного факультету (ТЕФ) Письменного Євгенія Миколайовича (д.т.н., проф.).

Наукові доповіді:

Балджи Марина Дмитрівна (д.е.н., проф. Одеського національного економічного університету) – «Прогнозування використання ресурсного потенціалу з орієнтуванням на економічну безпеку регіону»

Сухоруков Аркадій Ісмаїлович (заслужений економіст України, д.е.н., проф. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського) – «Інноваційна спрямованість соціально-економічних стратегій»

Лапко Олена Олександрівна (д.е.н., проф. ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» України) – «Державна політика підтримки програм «Зеленої» економіки»

Ляшенко Олександра Миколаївна (д.е.н., проф. Національного інституту стратегічних досліджень) – «Вимушена ремілітаризація: «Стартап» для економічної безпеки України»

Тупкало Віталій Миколайович (д.т.н., проф. Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві) – «Контроллинговый механизм оценки экономической безопасности энергетического предприятия на основе оценки его экономической устойчивости»

Карпенко Василь Миколайович (к.т.н. Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України») – «Економічна, енергетична і екологічна безпека України в аспекті енергоінформаційного аналізу динаміки соціально-економічних систем»

Бараннік Вячеслав Олексійович (к.е.н., с.н.с. Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську) – «Економічна безпека держави: погляд у майбутнє через минуле»

Марков Руслан Валентинович (к.е.н., докторант Національного інституту стратегічних досліджень) – «Екологічні аспекти забезпечення фінансової безпеки аграрного підприємства»

Мірошниченко Марина Олексіївна (головний бібліотекар, завідувач фондом рідкісних і цінних видань НТБ НТУУ «КПІ») – «Історично-науковий потенціал фондів НТБ НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського»

Модератори пленарного засідання:

Хлобистов Євген Володимирович, д.е.н., проф. Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Вищої економіко-гуманітарної школи (м. Бельско-Бяла, Польща)

Дергачова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського»

ДОПОВІДІ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ

Секція 1. Економічна безпека територіально-виробничих комплексів: загрози, складові, інструментарій забезпечення

«Зеленая» экономика как фактор обеспечения экономической безопасности Казахстана (Кумеков С. Е., Алинов М. Ш., Казахстан)

Трансфер технологій як фактор економічної безпеки (національний і міжнародний вимір) (Прокопенко О. В., Омельяненко В. А., Україна)

Структурна політика: суперечності формування та реалізації в забезпеченні економічної безпеки держави (Коцко Т. А., Україна)

Оцінювання інноваційно-інновативної складової економічної безпеки України (Залізко В .Д., Бедюх О. Р., Мартиненков В. І., Україна)

Современные подходы к управлению региональными инновационными проектами (Муханова Г. С., Шалдарбеков К. Б., Казахстан)

Системне планування інноваційного кластера (Адасовський Б. І., Красін Я. В., Україна)

М-Тест як державна підтримка економічної безпеки малого і середнього підприємництва (Колешня Я. О., Україна)

Оцінка ефективності природокористування в Україні на базі екологічних втрат (Сотник І. М., Україна)

Актуальність моніторингу соціальних ризиків в контексті забезпечення економічної безпеки України (Бандурка О. І., Горб П. Ю., Україна)

Комплексная оценка влияния антропогенного фактора на динамику процессов в атмосферном воздухе (Лаптёнок С. А., Басалай И. А., Кологривко А. А., Гордеева Л. Н., Белоруссия)

Роль системного подхода и системного анализа в формировании актуальных компетенций специалистов с высшим образованием (Лаптёнок С. А., Белоруссия)

Секція 2. Енергетика – стратегічний напрям політики забезпечення економічної безпеки держави

Тернистий шлях здобуття енергонезалежності України (Лір В. Е., Україна)

Програмно-цільовий підхід при реалізації завдань Енергетичної Стратегії України до 2030 року (Крамарев Г. В., Україна)

On some security aspect of gas markets in the Latvia (Ketners K. K., MahnitkoА.Y., Latvia)

Развитие добычи урана в Болгарии (Долчинков Н. Т., Болгария)

Оценка надежности систем электроснабжения на основе уточненной исходной информации (Осокин В. Л., Папков Б. В., Россия)

Сравнительная оценка эколого-экономической эффективности традиционных и альтернативных способов получения электрической энергии (Мехдизадех Муждехи А., Калиниченко А.С., Лаптёнок С.А., Кологривко А.А., Белоруссия)

Напрями підвищення енергоефективності підприємств в умовах сталого розвитку (Дергачова В. В., Омельченко А. І., Україна)

Концепція компетентністного управління економічною безпекою енергетичних підприємств (Дергачова В.В., Ченуша О.С., Україна)

The methods social and environmental external costs estimation in the Ukraine's energy sector (Karaieva N. V., Горб P. YU., Ukraine)

Historical overview and analysis of national automated system for continuous monitoring of gamma radiation (Dolchinkov N. T., Bulgaria )

Контроллинговый механизм оценки экономической безопасности энергетического предприятия на основе оценки его экономической устойчивости (Тупкало В. М., Колошко І. В.)

Секція 3. Інформаційні технології в задачах економічної безпеки держави

Інформаційні системи та технології як чинники забезпечення економічної безпеки держави (Колумбет В. П., Сатир Б.О., Україна)

ГІС як інструмент вирішення задач забезпечення економічної безпеки держави (Дацюк О. А., Втерковська В. О.)

Quick search in standards database based on IndexTank API implemented using InterSystems tools (Mykhailova I. Yu., Vilda D. O., Ukraine)

Пространственное моделирование геоэкологических факторов средствами географических информационных систем (Лаптёнок С. А., Морзак Г. И., Хорева С. А., Кологривко А. А,. Белоруссия)

Методи аналізу навчальних ресурсів на базі об'єктно-орієнтованого підходу та використанні технології обробки великих даних (Хаустов Д. В., Кузьміних В. О., Україна)

Програмне забезпечення адаптивного навчання (Каравацький М. В., Кузьміних В. О., Україна)

Програмний засіб Cocoapods для розробки мобільних прикладних програм (Карпенко С. Г., Бодня О.С.)

Використання згорткових нейронних мереж для класифікації коротких текстів (Карпенко С. Г., Суходольський А.О.)

Відомості про авторів доповідей

 1. Адасовський Б. І., доктор технічних наук, професор НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 2. Алінов М. Ш., кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії МР РК, доцент, виконавчий директор Дослідного центру сталого розвитку (м. Алмата, Казахстан)
 3. Бандурка О. І., старший викладач НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 4. Басалай І. А., кандидат технічних наук, доцент Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 5. Бедюх О. Р., кандидат фізико-математичних наук, с.н.с Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)
 6. Бодня О. С., студент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 7. Вільда Д. О., студент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 8. Втерковська В. О., магістрант НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 9. Варфоломєєва Р.В., доктор інженерних наук, доцент Ризького технічного університету (Латвія)
 10. Горб П. Ю., магістрант НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 11. Гордєєва Л. М., старший викладач Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 12. Дацюк О. А., старший викладач НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 13. Долчинков М. Т., асистент інженера кафедри "Захист населення і інфраструктури" Національного військового університету "Васіл Левскі" (м. Велико Тирново, Болгарія)
 14. Залізко В. Д., доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства Університету ДФС України (м. Ірпінь, Україна)
 15. Калиниченко А.С., доктор технічних наук, професор Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 16. Каравацький М. В., магістрант НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 17. Караєва Н. В., кандидат економічних наук, доцент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 18. Карпенко С. Г., кандидат фізико-математичних наук, доцент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 19. Кетнер К. К., доктор економічних наук, професор, заступник державного секретаря з питань стратегічного розвитку та управління ресурсами Міністерства охорони здоров'я Латвії
 20. Колешня Я. О., аспірант НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 21. Кологривко А. А., кандидат технічних наук, доцент Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 22. Колошко І. В., аспірант Державного університету телекомунікації (Україна)
 23. Колумбет В. П., асистент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 24. Коцко Т. А., кандидат економічних наук, доцент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 25. Крамарев Г. В., кандидат економічних наук, Голова правління ПАТ «Український нафтогазовий інститут», здобувач (м. Київ, Україна)
 26. Красін Я. В., магістрант НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 27. Кузьміних В. О., кандидат технічних наук, доцент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 28. Кумеков С. Е., доктор фізико-математичних наук, професор, академік Казахстанської Національної Академії Природничих Наук, Директор Інституту високих технологій і сталого розвитку КазНТУ ім. К.І. Сатпаєва (м. Алмата, Казахстан)
 29. Лаптьонок С. А., кандидат технічних наук, доцент Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 30. Лір В. Е., кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (Україна)
 31. Мартиненков В. І., аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)
 32. Махнітко А.Є., доктор інженерних наук, професор Ризького технічного університету (Латвія)
 33. Мехдизадех Муждехи А., , аспірант Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 34. Михайлова І.Ю., кандидат технічних наук, доцент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського
 35. Морзак Г.Й., кандидат технічних наук, доцент Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 36. Муханова Г.С., кандидат технічних наук, доцент Казахського національного дослідного технічного університету імені К.І. Сатпаєва (м. Алмата, Казахстан)
 37. Омельяненко В. А., асистент кафедри економічної теорії Сумського державного університету (Україна)
 38. Омельченко А. І., аспірант НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 39. Осокін В. Л., кандидат технічних наук, доцент Нижегородського державного інженерно-економічного університету (Росія)
 40. Папков Б. В., доктор технічних наук, професор Нижньогородського державного інженерно-економічного університету (Росія)
 41. Прокопенко А. В., доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії Сумського державного університету, професор Академії техніко-гуманітарної (м. Бєльско-Бяла, Польща)
 42. Сатир Б.О., магістрант НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 43. Сотник І. М., доктор економічних наук, професор Сумського державного університету (Україна)
 44. Суходольський А.О., студент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 45. Хаустов Д. В., здобувач НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 46. Хорева С. О., доктор біологічних наук, професор Білоруського Національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусія)
 47. Ченуша О.С., аспірант НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського (Україна)
 48. Шалдарбеков К.Б., докторант Казахського національного дослідного технічного університету імені К.І. Сатпаєва (м. Алмата, Казахстан)